BIJZONDERE BUURTGENOTEN


"Iedere vluchteling heeft zijn eigen, heftige verhaal."

In elke plaats komen ze voor: mensen die zich belangeloos inzetten om andere mensen te helpen. Deze 'bijzondere buurtgenoten' zetten De Koning en Fides makelaars graag in het zonnetje! Dit keer leest u het verhaal van Harry Willems uit Zoetermeer.

Harry Willems uit Zoetermeer is al járen actief voor VluchtelingenWerk. Toen door bezuinigingsmaatregelen en inkrimping van personeel binnen de overheid een eind aan kwam aan zijn werk als Rijksambtenaar, was hij er nog niet aan toe rustig thuis te zitten. In zijn zoektocht naar zinvol vrijwilligerswerk viel zijn oog op VluchtelingenWerk: mensen helpen die onder verschrikkelijke omstandigheden huis en haard hebben moeten ontvluchten om in een vreemde cultuur nieuw bestaan op te bouwen. Dat paste wel bij hem.

In 2001 werd hij maatschappelijk begeleider van statushouders in Zoetermeer. In 2009 zette hij zijn werkzaamheden als vrijwilliger voort bij VluchtelingenWerk in Gouda.


Een nieuwe functie

Het viel Harry op dat de huisvesting van nieuwkomers over veel schijven liep. Het zou praktischer en efficiënter zijn om de werkzaamheden samen te bundelen en bij één persoon onder te brengen. Dus één contactpersoon voor de gemeente, COA, AZC's, woningbouworganisaties en bij VluchtelingenWerk Gouda. Hij nam deze rol op zich.

De voormalig Rijksambtenaar kent zijn weg bij instanties als gemeentes, de provincie, waterschappen, de belastingdienst en andere organisaties; en dat bleek een groot voordeel te zijn. Inmiddels bekleedt Harry deze functie al bijna tien jaar met veel plezier.

Altijd oproepbaar

Harry heeft geen vaste werktijden, maar wordt opgeroepen zodra er een woning beschikbaar komt. Vervolgens moeten de toekomstige bewoners worden geïnformeerd. Bij het COA zijn mensen niet altijd op gewone tijden bereikbaar, dus het komt voor dat Harry in de avonden of in een weekend aan de slag is. Dat maakt hem niets uit, hij was in Den Haag niet anders gewend, en zijn vrouw weet ook niet beter.

Als bekend is wie er voor de woning in aanmerking komt, maakt hij een afspraak met de nieuwkomer(s) om hen bij te staan bij de bezichtiging en het tekenen van het huurcontract. Verder zorgt hij voor de inschrijving bij het GBA en helpt hij bij het regelen van de uitkering en bijzondere bijstand. Met een rapportage voor de maatschappelijk begeleider rondt hij de eerste opvang af.


Balans

Harry komt in aanraking met mensen uit allerlei windstreken. Iedereen heeft zijn eigen bijzondere, vaak heftige verhaal. Om zijn hoofd leeg te maken maakt Harry lange tochten van zo’n 100 à 150 km op de racefiets in groepsverband. Hij heeft in maart nog de Joop Zoetemelk Classic in Leiden gereden en gaat door met wielerevenementen tot de laatste in de reeks, de MC Erasmus Rotterdam Classic die in september plaats vindt. In de wintermaanden traint hij binnen in zijn eigen sportruimte op zolder. Ook aan zijn kleinkinderen beleeft hij veel plezier. Zo heeft Harry een mooie balans gevonden tussen zijn soms toch wat zware vrijwilligerswerk en de nodige ontspanning.


Ook vrijwilliger worden bij VluchtelingenWerk?

Wilt u zich ook inzetten voor VluchtelingenWerk? Vacatures vindt u op de website Vluchtelingenwerk.nl

Uw donatie is welkom

Wat heb je nodig als je alles kwijt bent? Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Met een gift help je daarbij.