Voorwoord


Tjongejonge, hoe zit dat nu met de woningmarkt?

Voorwoord


Tjongejonge, hoe zit dat nu met de woningmarkt?

Oplopende prijzen, krantenkoppen over een tekort aan 1 miljoen nieuwbouwwoningen, maar ook berichten dat de woningprijzen in de grote steden misschien wel over het hoogtepunt heen zijn. Hoe zit het nu?

Daarbij was recent ook in het nieuws dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, en voor starters wordt het kopen van een huis steeds moeilijker. Ik kan me voorstellen dat u door al die berichtgeving niet weet waar u aan toe bent als u zich wilt begeven op de woelige woningmarkt.


Grote lokale verschillen

Om te beginnen: alle berichten zijn waar. We hebben een kleine tien jaar van crisis achter de rug, en dat hebben wij gezien en gevoeld. Allerlei woningprogramma's zijn stil gezet bij gebrek aan vertrouwen en geld. Nu keert het vertrouwen terug in de samenleving en in de economie, en is er in korte tijd opeens aan alles een tekort.

Maar de lokale verschillen zijn groot. Zo zijn er in de studentensteden en in een stad als Amsterdam structureel woningen te kort. In provinciale steden, zoals Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden zie je dat er een grote kwalitatieve vraag naar woningen is. Bij een structureel tekort moet je bijbouwen in meerdere prijssegmenten. In markten met kwalitatieve vraag moet je ervoor zorgen dat de doorstroming op gang komt. Wanneer je in een kwalitatieve markt appartementen bouwt voor senioren, kan het zijn dat er een hele verhuisketen in beweging komt tot en met de starterwoning aan toe. Het is dus zaak goed na te denken welke woningen er als eerste gebouwd moeten worden.

Verder zien wij dat bij nieuwbouw alles gasloos wordt en de woonconsument die vandaag verhuist wil –terecht- ook een stapje vooruit maken in duurzaamheid.De roep om woningen zal aanhouden

Met de crisis hebben wij een achterstand opgelopen in de woningbouwprogramma’s. Dat inhalen is niet zo makkelijk. Om te kunnen bouwen heb je grondlocaties nodig en de te doorlopen procedures om deze te mogen bebouwen of te transformeren van bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming zijn langdurig. Al met al zal de roep om woningen de komende jaren aanhouden. Ik verwacht dat de stormachtige prijsontwikkeling afvlakt. Dat laten de voorspellingen van de banken en de NVM ook zien: op jaarbasis een prijsstijging van 3%-8%. Regionaal maar ook lokaal zijn de verschillen groot. Ja, wij zien zelfs al dat in dezelfde straat bij de ene woning twintig mensen komen kijken en bij een andere woning bijvoorbeeld maar vier.


Niet te ver vooruitplannen

In een markt waarin alles snel verandert is het belangrijk om als woningeigenaar die gaat verkopen een goed contact te onderhouden met je makelaar en niet te ver vooruit in de tijd te plannen. Een omslag in de markt kondigt zich niet vooraf aan, maar is achteraf te beredeneren.


Tot slot: een tip voor de overheid

Er is veel dynamiek in de woningmarkt. Deze is per plaats en soms per straat en woning al verschillend, dus er is geen algemeen advies of mening af te geven. Ja, er zijn extra woningen nodig maar die zullen mondjesmaat aan de woningvoorraad worden toegevoegd, is mijn verwachting. Laten wij als wij bouwen wel de juiste woningen bouwen en het ons niet te makkelijk maken door standaard gezinswoningen te bouwen. Bouwen wij voor een tekort of voor de doorstroming, is het in de koopmarkt of voor de huursector? Ieder deelgebied heeft haar wensen en behoeften.Jacques de Koning

Vennoot De Koning makelaars en Fides makelaars