VOORWOORD


"Bouwen…
dat doen we dus veel te weinig"

VOORWOORD


Bouwen… dat doen we dus veel te weinig

De kranten staan er vol van: er wordt veel te weinig gebouwd, ja er is zelfs behoefte aan 1.000.000 nieuwe woningen. Stel een gemiddeld huis is 110m2, dat betekent dat er 22.000 voetbalvelden vol woningen nodig zijn. Nu is het wel zo dat de bouw van appartementen toeneemt, dus bouwen wij meer en meer de hoogte in. Het kan zomaar zijn dat het met de helft, 11.000 voetbalvelden, uit kan. Al met al geen kleinigheid.

Waar komt nu ineens dat grote aantal woningen vandaan dat op stel en sprong gebouwd moet worden? Dit onderbouwen vergt meer dan de schrijfruimte voor deze column. In beknopte vorm: er zijn meer woningen nodig omdat wij gemiddeld ouder worden en steeds meer mensen alleen wonen. De overheid maakt met regelmaat een prognose van de bevolkingsomvang en groei, maar die prognose die klopt niet. Er wordt bewust heel beperkt rekening gehouden met arbeidsmigranten. Besef dat er op dit moment al bijna 900.000 arbeidsmigranten in Nederland zijn en dat aantal groeit nog steeds. Deze mensen hebben wij keihard nodig om onze economie en welvaart in stand te houden. En zij moeten ook wonen, de grote vraag is alleen waar.


Bouwcapaciteit en locatie

Er zijn allerlei afspraken gemaakt over het bouwen van veel nieuwe woningen en op papier lijkt het allemaal wel goed te komen. Toch zijn er twee kinken in de kabel: de bouwcapaciteit en de locatie.


Het is wel duidelijk dat de bouwers het druk hebben. Helaas is er een tekort aan deskundige vaklieden en de ambachtsschool van vroeger is dicht, dus de instroom van nieuwe vaklieden is minimaal. Wie moeten al die nieuwe woningen gaan bouwen? Een zorgelijke situatie.


Het is ook zorgelijk dat er geen plaats is voor de nieuwe woningen. Niemand wil een appartementengebouw in zijn ‘achtertuin.’ Begrijpelijk op individueel niveau maar met al dat ‘ja maar’ komen wij geen stap verder bij de oplossing. Er moeten de komende vijf jaar circa 80.000 woningen per jaar gebouwd worden. Werden er in 2018 bijna 70.000 bouwvergunningen verstrekt, in het 1ekwartaal van dit jaar bleef dit steken op circa 12.500. U begrijpt, dit gaat niet goed.


Marktwerking

O, en ook u denkt dat woningen te duur zijn? Het is een kwestie van vraag en aanbod, de markt bepaalt de prijs. Dat is net zoals met groente en fruit of olie ook met huizen het geval. Is er een tekort aan huizen dan lopen de prijzen op, dat hebben wij de afgelopen jaren gezien. De crisis ligt nog maar kort achter ons en inmiddels zijn de woningprijzen alweer torenhoog. Gezien het tekort aan woningen en de grote vraag zal dit wel zo blijven, zal je denken, want zo werkt de markt, of toch niet?Dat is een interessante vraag. Woningen worden duurder en duurder, op een gegeven moment zijn ze niet meer te betalen, tekort of niet. Want de prijs loopt nu sneller op dan dat onze salarissen stijgen. Dat kan een rem zetten op de stijgende prijzen en de vraag – noodgedwongen - doen teruglopen. Ook dat is de markt. Nu publiceerde NVM begin juli de woningmarktprijzen van het 2e kwartaal. Daar liet men het steeds maar groeiende prijsverschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw zien. Dat is al bijna 30%. Daar zijn diverse redenen voor. Ook al is het te verklaren, toch wordt het verschil wel erg groot.
Aan de andere kant: een bestaande woning verduurzamen en gasloos maken kost ook het nodige geld. Kortom enige nuance is op z’n plaats.


Een stap voorwaarts

Dat er meer gebouwd moet worden daar is iedereen het ondertussen wel over eens. Op welke plek, welke soort woning, voor welke prijs er gebouwd moet worden, daar lopen de meningen fors over uiteen. Zelf denk ik dat er meer aandacht moet worden gegeven aan demografische ontwikkelingen. Mensen worden gemiddeld ouder en wij zullen tijdelijk veel moeten bouwen voor de 70+ en de 80+ doelgroep. Doen wij dat, dan komen er woningen vrij en komt er een natuurlijke doorstroming tot stand, zodat er veel woningen in alle prijsklassen te koop komen. (In het artikel ‘wij gaan verhuizen’ geeft makelaar Vincent hier een mooi voorbeeld van.)


Met name bestuurders hebben een verantwoordelijkheid om het juiste soort woningen te laten bouwen. Dus bestuurders: wees visionair, maak keuzes en houd de rug recht bij de uitwerking en uitvoering van deze keuzes. Daarmee doet u ons, de samenleving, een groot plezier.

Natuurlijk is het niet leuk als er in uw of mijn ‘achtertuin’ gebouwd gaat worden, of precies voor uw woning een appartementencomplex komt dat schaduw veroorzaakt. Maar niks doen is geen optie en wij zullen allemaal iets moeten geven om met elkaar en stap voorwaarts te maken.Jacques de Koning

Vennoot De Koning makelaars en Fides makelaars